Oleje hydrauliczne

  • Olej hydrauliczny HL w klasie lepkości 32, 46 i 68
  • Olej hydrauliczny HLP w klasie lepkości 46
  • Olej hydrauliczny HV w klasie lepkości 46

Olej dostarczamy w pojemnikach 5 i 20 litrowych oraz z beczki.

Oleje hydrauliczne wg normy PN-84/C-96099/09:

olej o symbolu HL zawiera dodatki przeciw utleniające, chroniące przed korozją oraz obniżające temperaturę krzepnięcia. Oleje tej grupy nie zawierają dodatków zmniejszających zużycie ścierne, z tego powodu stosowane są w prostych układach hydraulicznych;
olej o symbolu HLP zapewnia lepsze własności chroniące przed zurzyciem ściernym niż olej HL. Olej HLP zawiera dodatki powstrzymujące starzenie i zapobiegające korozji oraz dodatki sprzyjające zmniejszeniu zurzycia ściernego;
olej o symbolu HM oprócz własności oleju HL posiadają dodatki smarnościowe i zmniejszające zużycie. Oleje te mogą być stosowane w wysoko obciążonych ukladach napędu i sterowania hydraulicznego;
olej o symbolu HV oprócz własności oleju HM posiada dodatki polepszające własności lepkościowo-temperaturowe dzięki temu oleje te mogą pracować w układach o zmiennej, w szerokim zakresie temperaturze pracy.