Sprzęgła obudowy i silniki elektryczne

Kołnierze do łączenia silników elektrycznych i pomp hydraulicznych do 90 kW
Sprzęgła elastyczne
Listwy tłumiące drgania
Uszczelnienia

Wprowadź dane w celu dokonania obliczeń
Wydajność l/min
Ciśnienie bar
Sprawność pompy*
Wyniki
Moc silnika napędzającego pompę kW

*sprawność pompy zębatej około 0.8

*sprawność pompy tłoczkowej około 0.95